RODO

Detektyw Group

ZOBACZ

Rodo pdf

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

RODO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) przedstawiam poniżej ofertę ukierunkowaną zarówno do spółek handlowych jak i działalności gospodarczych jednoosobowych.

 

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych

                                  Dz. u. z 2018 r poz. 1000

  

 

 

 

                   Przypominamy

 

 

DANE OSOBOWE

 

DANE OSOBOWE DEFINICJA

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą , której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie

 

REALIZUJEMY

 

WDROŻENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZGODNYCH Z RODO

 

 

Wdrożenie RODO dla podmiotów gospodarczych

 

Wdrożenie RODO dla jednoosobowych działalności gospodarczych 

 

 

POPRZEZ

 

Opracowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych

 

Identyfikowanie obszarów wymagających zapewnienia zgodności RODO

 

Wprowadzanie rejestrów jako kluczowych narzędzi ochrony danych osobowych

 

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

 

Rejestr Naruszeń Danych Osobowych

 

Opracowanie umowy powierzenia danych osobowych

 

Przekazanie niezbędnych wzorów dokumentów - klauzul informacyjnych

 

Dostosowanie mechanizmów bezpieczeństwa w systemach IT

 

Przeprowadzenie szkolenia praktycznego z powierzonych narzędzi

 

 

 

CENY WDROŻENIA

 OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

określone zostaną na podstawie wyboru zakresu usługi

oraz

indywidualnego podejścia do zamawiającego

 

 

500zł (netto) - Uzyskanie kompletu dokumentacji niezbędnych do zapewnienia RODO, omówienie i przeszkolenie w prowadzeniu dokumentacji  

 

1000zł/1500zł/2000zł (netto) - wsparcie wdrażania Polityki Ochrony Danych Osobowych z przekazywaniem aktualizacji na okres 3/6/12 miesięcy 

 

300zł (netto )/miesięcznie -  powierzenie wdrożenia i zapewnienia zgodności ochrony danych osobowych oraz nadzoru i monitorowania przestrzegania RODO w firmie

 

od 900zł(netto)/miesięcznie - powierzenie wdrożenia i zapewnienia zgodności ochrony danych osobowych oraz nadzoru i monitorowania przestrzegania RODO w firmie. Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), przekazywanie sprawozdań rocznych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Rozporządzenie RODO

Pytania proszę o przesłanie  na adres: 

kontakt@detektyw-group.pl z dopiskiem tematu RODO poprzez formularz kontaktowy.

Udostępniamy poniżej do pobrania akty prawne

 

 

Rozporządzenie RODO pdf                         

 

Ustawa o ochronie danych osobowych 2018 pdf 

Ustawa 

ochrona danych osobowych

 tel.  +48 514 522 555                                                                                                                                                                                                                              kontakt@detektyw-group.pl

 

 

Kontakt z nami

Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działalności regulowanej

z zakresu usług detektywistycznych

pod numerem RD-51/2018

 

AIS Group Sp. z o.o.

ul. Złota 61 lok. 100

00-819 Warszawa

Agencja Detektywistyczna
Agencja detektywistyczna
Agencja Detektywistyczna