Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działalności regulowanej

z zakresu usług detektywistycznych

pod numerem RD-51/2018

 

AIS Group Sp. z o.o.

ul. Złota 61 lok. 100

00-819 Warszawa

Kontakt z nami

 tel.  +48 797 552525                                          

 

kontakt@detektyw-group.pl

 

 

ZOBACZ

Detektyw Group

INFORMATOR

03 grudnia 2018

Warto zastanowić się, w jaki sposób odpowiednio zabezpieczyć swoją organizację, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych, mogących niekiedy doprowadzić do upadku działalności.

 

Zagrożenia dla prowadzących działalność gospodarczą

 

Każde przedsiębiorstwo jest narażone na zagrożenia zewnętrzne, takie jak zmiany w branży, silną konkurencję czy straty finansowe, ponoszone wskutek przypadków losowych, na które z reguły trudno się przygotować.Nie mniej jednak na bezpieczeństwo firmy wpływają także sytuacje zachodzące w środowisku wewnętrznym, którym należy przeciwdziałać.

 

Wśród nich możemy wyróżnić m.in. rozpowszechnianie poufnych informacji, danych osobowych, ujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa, a także kradzieże i korupcje.

 

Sposoby na bezpieczne prowadzenie firmy

 

Aby odpowiednio zabezpieczyć swoją firmę, warto skorzystać z systemowego i kompleksowego rozwiązania, dzięki któremu możliwe będzie wprowadzenie działań, mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości wewnętrznych i zewnętrznych, mogących mieć negatywny wpływ na stabilność przedsiębiorstwa.

 

Jednym z nich jest program, wchodzący w zakres usług świadczonych przez agencję Detektyw Group, polegający na ochronie dóbr materialnych i niematerialnych danej firmy. Obejmuje on podejmowanie działań, takich jak m.in. szkolenia dla właścicieli i pracowników, analizy działalności, ochrona tajemnic firmowych czy weryfikacja pracowników. Dzięki temu, możliwe jest nie tylko zapobieganie zjawiskom niepożądanym, ale także szybkie reagowanie na pojawiające się zagrożenie, co pozwala uniknąć destrukcyjnego kryzysu.

 

Możliwe konsekwencje

 

Brak stosowania odpowiednich procedur i zasad chroniących interes przedsiębiorstwa oraz zapobiegających powstawaniu zjawisk mających znamiona korupcji czy kradzieży, może prowadzić do strat materialnych i finansowych oraz kryzysów wizerunkowych. Wskutek ujawnienia poufnych danych dotyczących m.in. klientów lub partnerów biznesowych, firma może ponieść również konsekwencje prawne, które w niektórych przypadkach mogą doprowadzić do jej upadku.

 

Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów, którzy pomogą dobrać odpowiednie środki, dostosowane do branży i charakteru działalności danej firmy. Dzięki nim, możliwe jest zapewnienie ochrony przedsiębiorstwa przed zagrożeniami i wynikającymi z nich konsekwencjami.

 

Czy Twoja firma jest odpowiednio zabezpieczona?