leci detektyw-group.pl

Usługi

Detektyw Group

ZOBACZ


  USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE


 1. W sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych.

 2. W sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

 1. Sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;

 2. Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;

 3. Poszukiwanie mienia;

 4. Zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

 

DETEKTYW USŁUGI 

 


Program Bezpieczny Biznes


 

 1. Zabezpieczenia projektów biznesowych

 2. Opracowania modelu bezpieczeństwa realizacji projektów

 3. Bezpieczeństwo dialogu biznesowego ( organizacja miejsca i jego zabezpieczenia, w celu wykluczenia działań osób trzecich)

 4. Organizacja szkoleń indywidualnych lub grupowych dotyczących wyeliminowania zagrożeń korupcyjnych oraz współpracy ze służbami specjalnymi i policją.

 5. Opracowanie procedur ochrony danych osobowych w firmach.

 6. Weryfikacja firm zewnętrznych realizujących zadania związane z bezpieczeństwem pod względem merytorycznego ich wykonania.

 7. Eliminowanie zagrożeń ze strony nieuczciwej konkurencji

 8. Na zlecenie podmiotu weryfikacja pracowników zatrudnionych lub zatrudnianych

 9. Rozpoznanie obszarów strategicznych, w celu wskazywania możliwości udziału podmiotu w planowanych projektach

 10. Analizy rynku oraz wskazania potencjalnych kontrahentów.

 11. Analiza rynków zagranicznych ze wskazaniem zagrożeń

 12. Weryfikacji potencjalnych kontrahentów, pod kątem ich zdolności do wykonywania zobowiązań wzajemnych ze zleceniodawcą;

 13. Przeprowadzenie kompleksowej ochrony inwestycji poza granicami RP

 14. Ocena ryzyka działań podejmowanych przez zleceniodawcę

 15. Nadzoru nad prawidłowością wykonania umów wzajemnych wskazanych kontrahentów.

 

 

Bezpieczny biznes

dla firm i osób fizycznych

Doradztwo

w sprawach karnych.

 

 


KONSULTACJE

W SPRAWACH KARNYCH


 

 1. Konsultacje w prowadzonych  postępowaniach przygotowawczych pod względem prawidłowego działania organów ścigania.  

 2. Weryfikacja kancelarii adwokackich pod względem faktycznych działań na rzecz klienta w sprawach karnych i cywilnych

 3. Ustalenia świadków oraz materiałów dowodowych do prowadzonych postępowań.

 

Usługi Agencji Detektywistyczne Detektyw-Group.pl

 

Przedstawiamy wybrane zakresy czynności, które prowadzi Agencja. Wiemy też, że nie ujmiemy wszystkich możliwości, które klient może wykorzystać współpracując z nami. W dzisiejszych realiach wyzwania stawiane Agencją Detektywistyczną, nie kończą się tylko na tzw. obserwacji w sprawach zdrad. Specjalizacją Naszej Agencji są kompleksowe działania w firmach, dajemy rozwiązania zarówno w obszarze ochrony danych osobowych jak i wypracowaniu zabezpieczenia przed bezzasadnymi atakami urzędów państwowych oraz nieuczciwej konkurencji. 

 

Przypominamy, że opis pełnej usługi związanej z Ochroną danych Osobowych jest w zakładce RODO.

Ciemna postaci detektywa

BEZPIECZNY BIZNES

Bezpieczny biznes

POGRAM

Ustawa o usługach detektywistycznych

 

Ustawa PDF do pobrania tutaj

 tel.  +48 514 522 555                                                                                                                                                                                                                              kontakt@detektyw-group.pl

 

 

Kontakt z nami

Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działalności regulowanej

z zakresu usług detektywistycznych

pod numerem RD-51/2018

 

AIS Group Sp. z o.o.

ul. Złota 61 lok. 100

00-819 Warszawa

Agencja Detektywistyczna
Agencja detektywistyczna
Agencja Detektywistyczna